แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/11/2016
ปรับปรุง 12/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 26263
Page Views 30574
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายท้องถิ่น ยืนยง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตตินันท์ ซาเสน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมร ใจตรง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสงคราม โพธิ์ไทรย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม พรหมเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวิชญ์ ใจตรง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายพรอนันต์ ศุภโชคธนเศรษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ บุญเติม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา