ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบวัดความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 99) 23 มี.ค. 66
การสอบวัดความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 97) 23 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 150) 01 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 254) 23 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเตือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 241) 17 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 270) 04 พ.ย. 65
การเปิดบัญชีทุนเสมอภาคทางการศึกษา (อ่าน 332) 06 ก.ย. 65
การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 (อ่าน 343) 16 ส.ค. 65
การรายงานตัวออนไลน์ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 663) 01 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 762) 20 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 867) 31 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 998) 25 ส.ค. 63
แจ้งบริษัทชานนท์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เรื่องการถอนเงินประกันสัญญา (อ่าน 1014) 14 ม.ค. 63