วารสารประชาสัมพันธ์
ฉบัลที่ 17/2565
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาร่วมกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวัน Christmas & Happy New Year 2023 โดยมีนายสวาสดิ์ สมประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมประกวด Christmas Card, Handwriting, Using Dictionary, การร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง, โครงงานอาหารนานาชาติ รวมทั้งมีการประกวดเครื่องแต่งกายพร้อมกับแสดงความสามารถทางภาษา กิจกรรมดี ๆ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2566,12:50   อ่าน 86 ครั้ง