ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งบริษัทชานนท์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เรื่องการถอนเงินประกันสัญญา
ตามที่  บริษัท ชานนท์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้นำส่งเงินประกันสัญญา รายการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ  ตามสัญญาที่ ๑/๕๖   ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕   จำนวน ๑๑,๑๕๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) บัดนี้ได้ครบกำหนดในการถอนเงินประกันสัญญาดังกล่าว จึงขอ
ให้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการถอนเงินประกันสัญญาดังกล่าว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,00:00   อ่าน 840 ครั้ง