ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพธิไทรวิทยา  ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560  ในระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เอกสารที่ต้องนำมาในการสมัครดังนี้
1. สำเนาแสดงผลการเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. รูปถ่ายผู้สมัคร

โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,15:59   อ่าน 99 ครั้ง