ภาพกิจกรรม
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาต้ายภัยยาเสพติด โพธิ์ไทรคัพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาต้ายภัยยาเสพติด โพธิ์ไทรคัพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรและกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์ไทร โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในตำบลโพธิ์ไทร และตำบลข้างเคียง ในอำเภอดอนตาลและอำเภอข้างเคียง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก มีผลการแข่งขันดังนี้
วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนดอนตาลวิทยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนดอนตาลวิทยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม

โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2565,11:13   อ่าน 304 ครั้ง