ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาลูกเสือให้มีทักษะและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2565  โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา จัดอบรมพัฒนาลูกเสือให้มีทักษะและต่อต้านยาเสพติด  ในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 45 คน
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,09:10   อ่าน 185 ครั้ง