ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสวาสดิ์ สมประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,16:39   อ่าน 93 ครั้ง