ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จากท่าน ผอ. สุพร สามัตถิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,15:24   อ่าน 79 ครั้ง