คณะผู้บริหาร

นายอำนาจ บุญเติม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยวัฒน์ ใจตรง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา