รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
47 หมู่ 7   ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์แฟกส์ ไม่มี


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :