ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6
ชุดนักเรียน /หอประชุมโรงเรียน กลุ่มวิชาการ
08 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
ชุดนักเรียน/ห้องเรียน กลุ่มวิชาการ
28 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
กลุ่มวิชาการ
28 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ชุดประจำวัน / ห้องวิชาการ กลุ่มวิชาการ
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ o-net ม.6
โรงเรียนมุกดาหาร/ชุดนักเรียน กลุ่มวิชาการ
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ o-net ม.3
โรงเรียนดอนตาลวิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มวิชาการ
09 ม.ค. 60 ถึง 13 พ.ย. 59 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ห้องวิชาการ/ชุดประจำวัน กลุ่มวิชาการ
24 พ.ย. 59 ถึง 25 พ.ย. 59 การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559
สนามกีฬาโรงเรียน / ชุดกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด
ตามที่กำหนด / ชุดนักเรียนหรือชุดที่กำหนด กลุ่มวิชาการ
07 พ.ย. 59 ถึง 11 พ.ย. 59 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ห้องวิชาการ / ชุดประจำวัน กลุ่มวิชาการ