นายณรงค์ ไชยสะอาด

 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมของเรา

 ข่าวการศึกษา
<PHOSAIWITYASCHOOL@ WWW.FACEBOOK.COM

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศน์ศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
   Phosaiwittaya School ติดต่อเว็บมาสเตอร์ทาง www.facebook.com
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120 
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ E-mail : petch.rat@hotmail.com